Denna dag i historia: 23 oktober - London Tornado

Denna dag i historia: 23 oktober - London Tornado

Denna dag i historia: 23 oktober, 1091

Tornadoes är inte det första som ska hoppa i tankar när man visar Merry Olde England, men en whistle of a twister rivit genom London den 23 oktober 1091. Det anses vara den största kända tornado i Storbritannien, liksom de tidigaste - åtminstone det vi vet om.

Från samtida konton av skadan konstaterar meteorologerna att tornado var mest som en T8 (allvarligt ödeläggande) på tornado-skalan, som går från T0 till T10. En tornado av denna magnitud skulle ha haft vindhastigheter så hög som 240 mph.

Tillbaka i 1091, under William Rufus regeringstid, var det uppenbarligen drastiskt mindre infrastruktur än idag för att en tornado skulle utgöra förödelse på. Men dess 200 + mph vindar gjorde att Londonbron verkligen faller ner, och den närliggande kyrkan St. Mary-le-Bow var också jämn. Konton från tiden rapporterar att fyra 26-fots långa spärrar kördes så djupt in i jorden med tornadans kraft att endast fyra fot var synliga ovanför marken.

Flera hundra trähus i staden förstördes också av twisteren, tillsammans med många andra mindre kända kyrkor. Förmodligen det mest fantastiska resultatet av 1091 London tornado var att endast två personer tros ha dött i sin raseri.

Lämna Din Kommentar