Där ordet "algebra" kom ifrån

Där ordet "algebra" kom ifrån

Idag upptäckte jag ordet "Algebra".

Det började allt omkring 825 e.Kr. när en man som heter Abū'Abdallāh Muḥammad ibn Mūsā al-Khwārizmī, "Algebra", skrev en bok kallad "Kitab al-Jabr wa al-Muqabalah". Detta översättar grovt till "Regler för återintegrering och minskning". Det här arbetet täckte specifikt matematikens gren som vi nu vet som algebra och var det mest anmärkningsvärda arbetet i ämnet under denna period, som täckte sådana saker som polynomekvationer upp till andra graden; introducera metoder för reduktion och balansering; och andra sådana häftiga algebraiska metoder.

Det var så anmärkningsvärt att det så småningom hittade sig in i Europa, och blev den första läroboken om algebra i Europa. Europanerna använde så småningom namnet "al-jabr" för namnet på det här ämnet (som i den översatta latinversionen var "algebra", alltså "algebra").

"Al-Jabr" betyder mer eller mindre bara "återförening av brutna delar"; i grund och botten beskriver metoden för att lösa båda sidor av en ekvation.

Bonusfakta:

  • Ordet "algoritm" kommer från ingen annan än al-Khwarizmi namn. Om du förvränger namnet något när du säger det, får du anslutningen.

Lämna Din Kommentar